معرفی اجمالی ابزارک‌های هوشمندسهم
چهارشنبه، 16 اسفند 1396


📌[بلندمدت]بررسی ارزش ذاتی

1️⃣ تحلیل گذشته درازمدت سهام با استفاده از گراهام سنج
2️⃣ تحلیل آینده نگر درآمدزایی سهم با استفاده از بافِت سنج
3️⃣ تحلیل ساده سه سنجه نسبت درآمد، نسبت ارزش دفتری و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از دِرِمَن سنج

📌[کوتاه مدت]بررسی جریان پول هوشمند

1️⃣ بررسی سهامی که از معدل روزانه معاملات ماه گذشته دستکم، بیش از سه برابر تاکنون معامله شده و رانت روز شده اند.
2️⃣ بررسی نسبت خریدار و فروشنده و قدرت نسبی و کشف ورود و خروج پول با توجه با سابقه حجم و نمودار تکنیکی

📌 ابزارهای مقایسه ای

1️⃣ مقایسه سهم با سهم دیگر (هم سنجی)
2️⃣ مقایسه سهم با گروه صنعت ( پالایش صنعت)
3️⃣ مقایسه مقدار سهام و اوراق قرضه با توجه به شخصیت سرمایه گذاری (سبدسنجی)