دِرِمَن سنجی چیست؟
پنجشنبه، 13 مهر 1396

دِرِمَن سنجی در واقع شیوه تصمیم گیری دیوید دِرِمَن برای سرمایه گذاری بوده است که به صورت ساده سازی شده در برنامه هوشمندسهم برای شما نمایش داده می شود این روش یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در جهان بوده که به وفور برای همگان قابل‌استفاده است.
1.  نسبت قیمت به درآمد: نسبت قیمت بازار سهام به درآمد (سود) هر سهم را نسبت قیمت به درآمد یا P/E می‌نامند. و از نظر دِرِمَن سهام با نسبت P/E بالا نامناسب و سهام با نسبت P/E پایین مناسب است.

2.  نسبت قیمت به ارزش دفتری: نسبت ارزش بازار یک سهم به ارزش دفتری آن که نسبت قیمت به سرمایه هم گفته می‌شود. میزان پایین این نسبت معمولاً نشان‌دهنده قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم است. دِرِمَن سهامی را مناسب می‌داند که نسبت قیمت به ارزش دفتری آن پایین باشد.

3.  اگر میانگین بازدهی حقوق صاحبان سهام سه سال گذشته بیش از نرخ بازده بدون ریسک باشد، نظر دِرِمن راجع به یک سهم مثبت می‌شود.
نکته: در بررسی این شرط سهام‌دار باید میزان بدهی شرکت را در مقایسه با حقوق صاحبان سهام و متوسط صنعت درنظر بگیرد بهعبارتی شرکت نباید از طریق میزان غیرمنطقی اخذ وام، بازدهی بالایی بدست آورده باشد.